HebrewRussian

העגלה שלי

תקנון האתר

 1. אתר האינטרנט של say flowers, שכתובתו www.sayflowers.co.il,  הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל ומפעיל חנות וירטואלית שניתן באמצעותו להזמין שירות משלוחים .
  האתר מציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים : פרחים, זרי פרחים, סידורי פרחים, עציצים, גלגלי אבל, אגרטלים, זרים מתוקים, שוקולדים, יינות, בלונים, בובות פרווה מתנות ועוד. מפרט לגבי כל מוצר ומוצר נמצא באתר וכלולים בו תיאור מפורט של המוצר.

 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

 3. כדי להזמין מוצרים באתר עליך להזין בעמוד “עגלת הקניות”, או למסור טלפונית, את כל הפרטים הנדרשים כך למשל ביחס למזמין המוצר, מקבל המוצר, סוג המוצר והמועד לאספקה, והכל מפורט וכנדרש באתר. על הלקוח חלה אחריות לוודא שמנהלי האתר אכן קיבלו את ההזמנה ואישרו אותה. במייל או בטלפון.

 4. כדי שנוכל לספק למקבל המוצר את המוצר המוזמן, צריכה הזמנת המוצר להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המוצר ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את המוצר המוזמן שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.

 5. יצוין כי האחריות, למסירת פרטים מדויקים של מקבל המוצר וכתובתו חלה על המזמין. במידה ומוצר הלך לאיבוד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו באתר, יחולו הוצאות אלה על מזמין המוצר והאתר יהיה פטור מכל אחריות.

 6. האתר יספק את המוצר הנבחר למקבל המוצר, כפי שצוין על ידי המזמין בהזמנה, בתנאי שהמוצר הנבחר מצוי במלאי שבידינו וכן בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ורק לאחר אישור העסקה מחברת האשראי  יסופק המוצר ע”י שליח.

 7. אם אין באפשרותנו לספק את המוצר המוזמן מכל סיבה שהיא למרות שהוא מופיע באתר, או שחברת האשראי לא אישרה את חיוב המזמין, לא נהיה חייבים לספק את המוצרים המוזמנים. במקרה זה ישלח אל המזמין הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני ונמנע מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב.

 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים, רשאים בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.
 9. כל הרוכש את שרותי האתר בכל דרך שהיא אם בטלפון ו/או בכל צורה אחרת מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

 10. החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר ובשירותים יהווה אישור בדבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה.
  הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר החברה על מנת לעמוד על השינויים שחלו.

תנאי שימוש באתר ורכישת שירותים:

 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.
 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי, רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות האתר.
 • הרישום לקבלת דיוור אלקטרוני מן האתר וכן השימוש במידע אשר מסר המשתמש ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות באתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירות המוצגים באתר כל שימוש אשר אינו בהתאם לדין, הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות.
 • החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראה האתר, מחירון המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.
 • כל שינוי כאמור יחול על רכישות שבוצעו באתר החל ממועד ביצוע השינויים ופרסום התקנון המעודכן באתר בלבד ולא ישפיע על רכישות שבוצעו קודם לעדכון. למשתמשים לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לשינויים אלו או בקשר עם תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
 • האתר יסיים את מחויבותו כלפי מזמין המוצר עם מסירת המוצר המוזמן למקבל המוצר.
 • בעלי האתר ו/או מפעיליו לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם (אם יגרם), גוף או רכוש, למקבל המוצר עקב אספקתה לו על ידי ספק השרות או המוצר ו/או עקב איכותו ו/או בטיחותו.

שעות הפעילות וזמני הפצת המשלוחים:

בימים א-ה בין השעות  08:00 ועד 20:00
בימי ו וערבי חג מהשעה  08:00  ועד 30 דקות לפני כניסת השבת /החג
לא מתבצעים משלוחים ביום שבת ובחג.

 • משלוחי פרחים יבוצעו בשעות הפעילות של העסק ולא מעבר להן ועד כ- 3-4 שעות ממועד ההזמנה, אלא אם הלקוח ביקש זמן מוגדר שעובר את מסגרת הזמן לאספקת המשלוח. על הלקוח מחובתו להודיע לחנות בטלפון: 09-9090009 ולתאם איתנו על המועד ורק לאחר בדיקה שלנו עם ההזמנה, שאם ובמידה ואנו יכולים להוציא את המשלוח בזמן המבוקש. אנו נאשר מול הלקוח וע”י  אישור במייל.
 • בערבי חג ובימים בהם קיים עומס חריג של הזמנות לא ניתן להתחייב על זמן משלוח, והוא יבוצע במהלך שעות הפעילות של יום העסקים בו הוזמן.
 • בערבי חג, ובתאריכים המציינים את יום אהבה (14.2 ולנטיין) (יום האישה 8.3)
  יתקבלו הזמנות בטלפון בלבד! (לא יתבצעו הזמנות במייל).
 • כל ההזמנות ו/או ההודעות שתתקבלנה בימים א-ה עד השעה 18:00 יטופלו באותו היום.
 • כל ההזמנות ו/או ההודעות שתתקבלנה בימים א-ה אחרי השעה 18:00 יטופלו ביום העסקים הבא.
 • כל ההזמנות ו/או ההודעות שתתקבלנה בימים ו וערבי חג אחרי השעה 13:00 יטופלו ביום העסקים הבא.
 • הזמנת קישוט רכב וזר כלה רק טלפונית.
 • אין אחריות על בלונים.

מחירון המשלוחים : מצוין באתר.

 • במקומות בהם הכניסה מוגבלת כגון: מוסדות, מרכזי תעשייה ומסחר, יאלץ השליח לבקש מהנמען לרדת לקחת את המשלוח בעצמו.
 • משלוח שחזר לסניף יחייב את המזמין בדמי שליחות נוספים על מנת להוציא את ההזמנה בשנית ליעד המקורי או ליעד אחר.

מדיניות שירותים ומחירים

 • הזמנות באתר יתקבלו בקנייה מעל 100 ₪ בלבד, ולא כולל עלות המשלוח.
 • התמונות המצולמים באתר הם להמחשה בלבד. הפרחים מצולמים בשיא פריחתם, יתכן ויגיעו פרחים שעדיין סגורים. במידה וחלק מהפרחים חסרים במלאי, נשלב פרחים אחרים התואמים לאופי ההזמנה ובאותו הערך.
 • החברה שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים בהרכב הפרחים המצולמים באתר ובהתאם לעונה ו/או למלאי הקיים בחנות, אולם, לא יחול שינוי בשווי הפרחים ובמראה הכללי של המוצר מבחינת צבעים, עמידות הפרחים וצורת המוצר.
 • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת זרי פרחים, זרים מתוקים, עציצים וסידורי פרחים המוצגים באתר והתברר כי המוצר אזל, תספק החברה לרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן ו/או בסוג של מוצרים שהוזמן בהזמנה המקורית ובאותו הערך.
 • אין כפל מבצעים.
 • המבצעים המוצעים מעת לעת באתר, הינם עבור רכישות שייעשו און ליין, אלא אם צוין אחרת.
 • זרי הפרחים המוצגים באתר נמכרים ללא אגרטלים, אלא אם צוין אחרת בפירוט המוצר.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנות:

 • רוכש המבקש לבטל הזמנה. עליו להודיע על כך בטלפון 03-9090009 או 052-2590410, ובנוסף לשלוח הודעה בכתב באמצעות מייל אשר פרטיהם מצויים בדף “צור קשר” באתר החברה.
 • במידה וההזמנה בוטלה עד כ- 15 דקות מרגע קליטתה באתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם בעבורה, כולל דמי המשלוח (אם היו כאלה)
 • אם תתקבל הודעת ביטול הזמנה לאחר כ- 20 דקות מרגע קליטתה באתר, במידה וההזמנה הוכנה על ידי החברה אך לא נשלחה ליעדה יחויב המזמין בתשלום של כ- 30% מסכום ההזמנה, לא כולל דמי משלוח (אם היו כאלה).
  במידה וההזמנה נשלחה ליעדה על ידי החברה ו/או מי מטעמה יחויב המזמין במלוא גובה הה\מנה כולל דמי המשלוח.
 • במידה ותתקבל הודעת ביטול הזמנה לאחר כ- 30 דקות מרגע קליטתה באתר, וההזמנה לא הוכנה על ידי החברה יזוכה המזמין במלוא סכום ההזמנה כולל דמי המשלוח (אם היו כאלה).
 • לא ניתן לבטל הזמנה של בלונים לאחר ביצוע ההזמנה.
 • מדיניות ביטולי עסקה יהיו על פי חוק הגנת הצרכן 1981.


הגבלת אחריות:

Say flowers”” ” דואגת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. ושמה דגש רב על איכותם הגבוהה של הפרחים, הבלונים, העציצים, השוקלים היינות המתנות ועוד.

האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, זרי פרחים וסידוריי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשה ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה  המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

היי, כאן ניר.. אשמח לעזור

אפשר לשלוח לי הודעת וואטסאפ!